Kasuha's KasCam pages
 
KasCam is a camera patch for famous game called Quake. 
It provides independent 3rd person view to other players in a net game. 
The purpose of this page is to provide information and files necessary to use KasCam. 
Two language versions of this page are available. If you are english, go to english pages.
KasCam je kamera pro známou hru zvanou Quake. 
Je určena k zajištění nezávislého pohledu do hry ostatních hráčů. 
Účelem této stránky je poskytnout informace a soubory nezbytné k používání KasCamu. 
Jsou k dispozici dvě jazykové verze této stránky. Pokud umíte česky, začněte v české části.